เรื่อง :แต่งตั้งข้าราชการ


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 1/10/2019 10:56:32 AM

 

01-10-2019แจ้งอำเภอ.pdf  

 

01-10-20191509.pdf"01-10-20191510.pdf"01-10-20191511.pdf"01-10-20191513.pdf"01-10-20191517.pdf"01-10-20191523.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com