เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อระหว่าง บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 1/22/2019 9:08:59 AM

 - แบบ ปร.5 1 แผ่น - แบบ ปร.4 1 แผ่น - แบบแปลน 5 แผ่น - ตาราง ปปช. 1 แผ่น

01-22-2019ปร.5คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf  

 

01-22-2019ปร.4คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf"01-22-2019แบบแปลน1คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf"01-22-2019แบบแปลน2คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf"01-22-2019แบบแปลน3คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf"01-22-2019แบบแปลน4คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf"01-22-2019แบบแปลน5คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf"01-22-2019ตารางปปช.คสล.ม.10เชื่อมม.6ต.บุ่งไหม.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com