เรื่อง :เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ (ศอ.จอส.อำเภอ)


โดย : กาญจนา  วงศ์สารี   อับโหลดวันที่ : 4/18/2019 10:35:01 AM

 

04-18-2019CCF17042562_0001.pdf  

 

04-18-2019CCF17042562_0002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com