เรื่อง :ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโดม อ.สว่างฯจ.อุบลฯ


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 4/22/2019 4:41:43 PM

 

04-22-2019ปปช.pdf  

 

04-22-2019ปร.4.pdf"04-22-2019ปร.4.pdf"04-22-2019ประกาศ1.pdf"04-22-2019ปร. 5.pdf"04-22-2019ประกาศใหม่1.pdf"04-22-2019ประกาศใหม่2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com