เรื่อง :โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 5/15/2019 11:38:00 AM

 

05-15-20193.pdf  

 

05-15-20194.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com