เรื่อง :การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 8/9/2019 10:34:37 AM

 

08-09-2019ว 4063.pdf  

 

"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com