เรื่อง :ประกาศประกวดราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยตาหวิด บ้านท่าเมืองเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ดอนมดแดง     อับโหลดวันที่ : 8/27/2019 9:47:46 AM

 

08-27-2019New Doc 2019-08-27 09.44.18.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com