เรื่อง :การประชาสัมพันธ์รูกแบบการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 9/10/2019 10:41:29 AM

 

09-10-2019UbonDOPA20190910_020.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com