เรื่อง :การจัดงานคอนเสิร์ต "รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" ชาวจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ปรียา  จึงมั่นคง   อับโหลดวันที่ : 10/3/2019 10:58:26 AM

 

10-03-2019UbonDOPA20191003_078.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com