เรื่อง :ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตามโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1/2562


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 10/4/2019 12:17:49 PM

 

10-04-2019UbonDOPA20191004_081.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com