เรื่อง :ขอจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "โครงการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี2562"


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 10/8/2019 4:49:15 PM

 

10-08-2019โปสเตอร์ กอช.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com