เรื่อง :การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 11/6/2019 10:43:56 AM

 

11-06-2019ตรวจสอบการหาผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ.pdf  

 

11-06-2019ที่ราชพัสดุ 2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com