เรื่อง :การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 11/6/2019 11:26:39 AM

 

11-06-2019UbonDOPA20191106_249.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com