เรื่อง :ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/8/2019 9:09:57 AM

 

11-08-2019งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 ลงเว็บ.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com