เรื่อง :ประกาศผุ้ชนะ


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 11/14/2019 2:59:31 PM

 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์และเครื่องใช้สำนักงาน ในการดำเนินการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

11-14-2019ประกาศผู้ชนะ 3,000.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com