เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยฝั่งแดง หมู่ 8 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : น้ำขุ่น     อับโหลดวันที่ : 11/21/2019 2:37:55 PM

 

11-21-2019แบบ ป.ป.ช.1.pdf  

 

11-21-2019ปร.5.pdf"11-21-2019ปร.4.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com