เรื่อง :ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดสถานที่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 11/27/2019 11:15:40 AM

 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (จ้างจัดสถานที่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี)

11-27-2019ประกาศผู้ชนะ จัดถานที่ 3,000.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com