เรื่อง :ประกาศผุ้ชนะซื้อเครื่องไทยธรรม การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 11/29/2019 3:34:41 PM

 ซื้อเครื่องไทยธรรม โครงการสนับสนุนการ บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562)

11-29-2019ประกาศผู้ชนะ 2150.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com