เรื่อง :แนวทางการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของนายอำเภอ


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 1/14/2020 1:26:31 PM

 

01-14-2020การเตรียมการเลือกตั้ง.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com