เรื่อง :โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอตาลสุม


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 1/24/2020 12:18:27 PM

 

01-24-2020ราคากลาง1.PDF  

 

01-24-2020ราคากลาง2.PDF"01-24-2020ราคากลาง3.PDF"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com