เรื่อง :โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 1/29/2020 9:30:13 PM

 

291256321314.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com