เรื่อง :ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ว่าการอำเภอเขื่องใน (หลังเก่า)


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 1/31/2020 3:04:58 PM

  การขายทอดตลาดอาคารที่ว่าการอำเภอเขื่องใน (หลังเก่า)

01-31-2020IMG_20200131_0001.pdf  

 

01-31-2020IMG_20200131_0004.pdf"01-31-2020IMG_20200131_0003.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com