เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงลาน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 3/20/2020 1:26:28 PM

 - ปปช.01 ลาน คสล. - ปริมาณงาน คสล.1 - ปริมาณงาน คสล.2

03-20-2020ปปช.01 ลาน คสล..pdf  

 

03-20-2020ปริมาณงาน คสล.1.pdf"03-20-2020ปริมาณงาน คสล 2.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com