เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 3/20/2020 1:30:55 PM

 - ปปช.01 ปรับปรุงอาคาร - ปริมาณงานปรับปรุงอาคาร 1 - ปริมารงานปรับปรุงอาคาร 2 - แบบปรับปรุงอาคาร 1 - แบบปรับปรุงอาคาร 2 - แบบปรับปรุงอาคาร 3 - แบบปรับปรุงอาคาร 4

03-20-2020ปปช.01 ปรับปรุงอาคาร.pdf  

 

03-20-2020ปริมาณงานปรับปรุงอาคาร 1.pdf"03-20-2020ปริมาณงานปรับปรุงอาคาร 2.pdf"03-20-2020แบบ ปรับปรุงอาคาร 1.pdf"03-20-2020แบบ ปรับปรุงอาคาร 2.pdf"03-20-2020แบบ ปรับปรุงอาคาร 3.pdf"03-20-2020แบบปรับปรุงอาคาร 4.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com