เรื่อง :การเปิดใช้เว็บไซต์อำเภอดอทคอม


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 3/24/2020 4:25:00 PM

 

03-24-2020เว็บไซต์อำเภอ.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com