เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 3/25/2020 5:04:13 PM

 

03-25-2020ประกาศ.pdf  

 

03-25-20200001-0169.pdf"03-25-20200170-0339.pdf"03-25-20200340-0509.pdf"03-25-20200510-0679.pdf"03-25-20200680-0829.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com