เรื่อง :ประกาศร่างประกวดราคาเเละเผยเเพร่เอกสารราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 4/2/2020 8:22:33 PM

 

04-02-2020แบบ บก.01.pdf  

 

04-02-2020ปร 4. อาคาร.pdf"04-02-2020ปร 4.ห้องน้ำ.pdf"04-02-2020ปร.4 ครุภัณฑ์.pdf"04-02-2020ปร.5.pdf"04-02-2020ปร 6.รวม .pdf"04-02-2020แปลนห้องน้ำ.pdf"04-02-2020แปลนอาคารกองร้อย.pdf"04-02-2020ขอบเขตงาน TOR.pdf"04-02-2020รายการเเบ่งงวดงาน.pdf"04-02-2020ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf"04-02-2020เอกสารประกาศประกวดราคา ฉบับที่ 2 - 3.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com