เรื่อง :ประกาศประกวดราคาก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 4/9/2020 6:16:59 PM

 เอกสารแนบ

04-09-2020ประกาศ กองร้อย อส.จ.อบ..pdf  

 

04-09-2020ประกวดราคาก่อสร้าง อส.จ.อบ..pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com