เรื่อง :ประกาศการขายทอดตลาดอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ (หลังเก่า) พร้อมรื้อถอน


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 4/14/2020 2:46:25 PM

 - ประกาศการขายทอดตลาด ฯ จำนวน 3 แผ่น - แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น - สรุปรายการปริมาณงานและราคา จำนวน 2 แผ่น - สรุปรายการปริมาณวัสดุขายทอดตลาด จำนวน 2 แผ่น

04-14-2020ประกาศขายทอดตลาด ฯ แผ่น 1.pdf  

 

04-14-2020ประกาศขายทอดตลาด ฯ แผ่น 2.pdf"04-14-2020ประกาศขายทอดตลาด ฯ แผ่น 3.pdf"04-14-2020แบบ ปร.5.pdf"04-14-2020สรุปรายการปริมาณงานและราคา แผ่น 1.pdf"04-14-2020สรุปรายการปริมาณงานและราคา แผ่น 2.pdf"04-14-2020สรุปรายการปริมาณวัสดุ แผ่น 1.pdf"04-14-2020สรุปรายการปริมาณวัสดุ แผ่น 2.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com