เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 4/21/2020 10:06:27 AM

 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-21-2020IMG_20200421_0003.pdf  

 

04-21-2020IMG_20200421_0002.pdf"04-21-2020IMG_20200421_0001.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com