เรื่อง :การคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ประกอบกิจการฮัจย์


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 5/21/2020 10:10:41 AM

 

05-21-2020UbonDOPA20200521_889.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com