เรื่อง :ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 5/21/2020 11:54:47 AM

 

05-21-2020UbonDOPA20200521_892.pdf  

 

05-21-2020UbonDOPA20200521_893.pdf"05-21-2020UbonDOPA20200521_894.pdf"05-21-2020UbonDOPA20200521_895.pdf"05-21-2020UbonDOPA20200521_896.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com