เรื่อง :ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี


โดย : เมืองอุบลราชธานี     อับโหลดวันที่ : 5/29/2020 10:56:49 AM

 

05-29-2020แบบกำหนดราคากลาง.pdf  

 

05-29-2020ปร.4.pdf"05-29-2020ปร.5.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com