เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ (ปรับปรุงลานจอดรถและลานคอนกรีตหน้าสำนักทะเบียนอำเภอหลังเก่า)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 7/3/2020 9:08:32 AM

 - แบบรายงานราคากลาง จำนวน 1 หน้า - ปร.4 จำนวน 2 หน้า - ปร.5 จำนวน 1 หน้า - แบบแปลน แผ่นที่ 1-7

07-03-2020แบบรายงานราคากลาง20200701_16025699.pdf  

 

07-03-2020ปร.4.pdf"07-03-2020ปร 5 20200701_16045079.pdf"07-03-2020แบบ แผ่นที่ 1-3.pdf"07-03-2020แบบ แผ่นที่ 4-7.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com