เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563 ภาคทฤษฎี


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 7/16/2020 4:58:30 PM

 

07-16-2020ประกาศผู้ผ่านภาคทฤษฎี อส.pdf  

 

07-16-20201-75.pdf"



07-16-202076-150.pdf"



07-16-2020151-225.pdf"



07-16-2020226-300.pdf"



07-16-2020301-375.pdf"



07-16-2020376-446.pdf"



© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com