เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดภูเจียว บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : น้ำยืน     อับโหลดวันที่ : 7/30/2020 2:48:32 PM

 

07-30-2020บ้านหนองอุดม 1.pdf  

 

07-30-2020บ้านหนองอุดม 2.pdf"07-30-2020บ้านหนองอุดม 3.pdf"07-30-2020บ้านหนองอุดม 4.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com