เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 7/31/2020 9:39:43 AM

 

07-31-2020doc19171220200731101305.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com