เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 7/31/2020 7:43:57 PM

 

07-31-2020นำส่งประกาศ 1.pdf  

 

07-31-2020ก.1-2.pdf"07-31-2020ก.3-4.pdf"07-31-2020ก.5-6.pdf"07-31-2020ก.7-8.pdf"07-31-2020ก.9-10.pdf"07-31-2020ข.1-2.pdf"07-31-2020ข.3-4.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com