เรื่อง :ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เส้นวัดภูเจียว บ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : น้ำยืน     อับโหลดวันที่ : 8/4/2020 10:35:13 AM

 

48256310362.pdf  

 

08-04-2020บ้านหนองอุดม ต โซง 1.pdf"08-04-2020บ้านหนองอุดม ต โซง 2.pdf"08-04-2020บ้านหนองอุดม โซง 3.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com