เรื่อง :การัดการประกวดเรีบงความ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นงในอนาคต


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 8/5/2020 10:41:22 AM

 

08-05-2020UbonDOPA20200805_156.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com