เรื่อง :ปรับปรุงห้องประชุมขนาดเล็กที่ว่าการอำเภอตาลสุม


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 11/12/2020 1:46:32 PM

 

11-12-2020ราคากลางห้องประชุมเล้ก.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com