เรื่อง :รายละเอียดโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฯ อส.เดือนตุลาคม 63 (รอบที่2) รวม 7 กองร้อยฯ 92 ราย


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/17/2020 5:22:11 PM

 

11-17-2020doc21042820201117172924.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com