เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนาพิมาน - ห้วยหมาตาย) บ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 12/16/2020 4:22:08 PM

 

12-16-2020ปปช.01 ซ่อมแซม ถ.ลูกรัง.pdf  

 

12-16-2020แบบสรุปราคางานทางซ่อมแซม ถ.ลูกรัง.pdf"



12-16-2020แบบแปลนซ่อมแซม ถ.ลูกรัง.pdf"



"



© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com