เรื่อง :ประกาศร่างราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/15/2021 2:38:16 PM

 

02-15-2021ตาราง ปปช.01.pdf  

 

02-15-2021เอกสารรายการวิเคราะห์ต้นทุน-1-5.pdf"02-15-2021เอกสารรายการวิเคราะห์ต้นทุน-6-10.pdf"02-15-2021เอกสารรายการวิเคราะห์ต้นทุน-11-15.pdf"02-15-2021เอกสารรายการวิเคราะห์ต้นทุน-16-20.pdf"02-15-2021เอกสารรายการวิเคราะห์ต้นทุน-21-25.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com