เรื่อง :อำเภอ...วิถีใหม่ GECC (เรียนนายอำเภอเมืองอุบลฯ นายอำเภอสำโรง นายอำเภอวารินฯ นายอำเภอพิบูลฯ และนายอำเภอสิรินธร)


โดย : ชนวรรณ  แก้วพรหม   อับโหลดวันที่ : 2/22/2021 11:26:04 AM

 

02-22-2021ว36.pdf  

 

02-23-2021171.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com