เรื่อง :เรียน นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล เขมราฐ เขื่องใน สิรินธร บุณฑริก สำโรง โพธิ์ไทร ตาลสุม และดอนมดแดง เรื่อง การสอนเสริมแบบเข้มพิเศษและสถานที่เรียน สำหรับนักศึกษา ฯลฯ


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 4/8/2021 1:19:47 PM

 

04-08-2021412.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com