เรื่อง :การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (เรียนนายอำเภอเมืองฯ นายอำเภอพิบูลฯ นายอำเภอวารินฯ นายอำเภอสิรินธร นายอำเภอสำโรง)


โดย : ชนวรรณ  แก้วพรหม   อับโหลดวันที่ : 4/30/2021 10:48:40 AM

 

04-30-2021ว 2213.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com