เรื่อง :เรียน นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เดชอุดม พิบูลมังสาหาร เขมราฐ เขื่องใน น้ำยืน บุณฑริก สิรินธร และตาลสุม เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ฯลฯ


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 4/30/2021 2:36:11 PM

 

04-30-2021532.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com