เรื่อง :การรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DOPA E - Investigation)


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 5/3/2021 4:26:55 PM

 

05-03-2021ว2258.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com