เรื่อง :ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ดอนมดแดง     อับโหลดวันที่ : 5/3/2021 5:29:10 PM

 

05-03-2021ปร.6 ใหม่.pdf  

 

05-03-2021ปร.5ใหม่.pdf"05-03-2021แบบ บก.01 เปิดเผยราคากลางบ้านพักใหม่.pdf"05-03-2021ปร.4ใหม่1.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com